Opiskelu ei ole pelkästään nuorille, vaan myös suurin osa aikuisista opiskelee työn ohella. Opiskelu voi olla joko ammattiin johtavaa, täydentävää tai vaikka vain omaksi iloksi tapahtuvaa toimintaa. Aikuisopintoja on monia ja ne sijaitsevat yleensä samassa paikassa tai rakennuksessa toisten koululaitosten kanssa, kuten ammattikorkeakoulujen, kansanopistojen tai yliopistojen kanssa. Aina on lisää opittavaa, jos vain motivaatiota löytyy ninjacasino win.

Ammatinvaihtoa ja täydennystä

Miksi niin monet lähtevät nykyisin opiskelemaan täyspäiväisen työuran rinnalla? Nykyisin on paljon puhetta ammatinvaihtamisesta, ei pelkästään nuorella, vaan myös vanhemmalla iällä. Jopa 40-vuotias voi suhteellisen helposti vaihtaa ammattia, jos vain oma motivaatio ja kiinnostus toista ammattia kohtaan riittää. Ammatinvaihtamista varten opiskelu on yleensä helppoa siltä osin, että uusi aihealue on usein kiinnostavampaa kuin alkuperäiseen ammattiin opiskelu ja kypsempi ikä mahdollistavat aiheen ajattelun monipuolisesti. Vaikeampaa aikuisopiskelusta tekee se, että se on suoritettava vain osa-aikaisesti, sillä täyspäiväinen työ joka tuo elannon ei usein jätä kovin paljon aikaa, ajatusta eikä jaksamista muulle tekemiselle. Pitkäaikainen ja kärsivällinen puurtaminen kuitenkin maksetaan lopulta takaisin, kun uuden uran äärellä pääsee aloittamaan työn valmistumisen jälkeen.

Moni opiskelee myös täydennysopintoja, joilla on mahdollista suorittaa tai löytää monipuolisempia työtehtäviä, saada parempaa palkkaa tai vaikka perustaa oma yritys. Esimerkiksi eläinlääkäri voi myöhemmin opiskella koirien käytöskurssin tai vaikka ravintokurssin eläimille. Kaupassa myyjänä työskentelevä taas voi opiskella esimerkiksi liiketalouden opintoja tai käydä läpi esimieskoulutuksen ja nousta näin urallaan eteenpäin. Ajatus siitä, että yksi koulu valmistaa täydellisesti ammattiin, ei enää päde, vaan kuka tahansa voi kouluttautua yhä korkeammalle valitsemallaan uralla.

Täydennysopinnot ovat paikallaan lähes jokaiselle jossain vaiheessa uraansa, sillä nykyaikana työelämä ja työmarkkinat sekä vaaditut taidot muuttuvat nopeassa tahdissa. Esimerkiksi nykyajan sosiaalisen median keskeisyys lähes missä tahansa, sekä SEO-sisällön tuotto nettisivuille tai sosiaaliseen mediaan ovat tärkeitä taitoja, joita täytyy ihan erikseen lähteä opiskelemaan niissä suoriutuakseen. Myös esimerkiksi erilaisia uusia laitteita saattaa joutua opiskelemaan tekniikan mennessään menojaan ja muuttuessaan yhä entisestään.

Harrastusluontoista toimintaa

Aina opintojen ei kuitenkaan tarvitse liittyä omaan ammattiin tai uravalintaan. Moni opiskelee jo opiskelun ilosta saadakseen uusia taitoja tai tietoa. Esimerkiksi uuden kielen opiskelu voi olla monelle motivoiva harrastus, jos mieli tekisi tehdä matka maahan, jossa kieltä puhutaan. Kieliopinnoista ei koskaan ole haittaa, sillä kansainvälistyvässä maailmassa ei koskaan tiedä, minkämaalainen henkilö seuraavaksi saattaa tulla vastaan. Kommunikointi on usein helpompaa kunkin omalla kielellä, erityisesti jos toisen kielitaito ei ole parhaimmillaan muissa kielissä.

Usein kieltenopiskeluun johtaa myös oman puolison ulkomaalaisuus. Kieltä oppiessa oppii samalla kieleen liittyvää kulttuuria, jonka avulla voi ymmärtää omaa puolisoa tai seurustelukumppania paremmin. Samalla kommunikointi voi helpottua, ja toiselle on aina suuri kohteliaisuus, kun oma kumppani haluaa opiskella kieltä vain pystyäkseen juttelemaan paremmin puolison ja puolison suvun kanssa.

Opiskelu pitää mielen virkeänä. Moni pitkää uraa luonut toivoo jo uusia virikkeitä, muttei halua aloittaa uutta uraa. Tällöin aikuisopiskelu on täydellinen paikka aloittaa uusien taitojen opiskelu. Kielien lisäksi on mahdollista opiskella myös erilaisia kansalaistaitoja tai vaikkapa kädentaitoja.

Yhteenveto

Aikuisopiskelija voi hakeutua opinahjoon monista syistä. Opiskelun taustalla voi olla joko uuden uran opiskelu ammatinvaihdoksen siintäessä horisontissa tai kyseessä voi olla esimerkiksi täydennyskoulutus. Toiset taas hakeutuvat opiskelemaan erilaisia aiheita täysin omaksi huvikseen harrastelupohjalta, mutta koskaan ei voi tietää, missä uusia taitoja tarvitaan ja mitä elämä eteen tuo. Aikuisopinnot pitävät mielen vireänä ja luovat ympärille jälleen uuden ystävien ja tuttujen kehän.